Będzie nowy oddział przedszkolny w Barwałdzie Średnim

Dokonano przekazania obiektu przy Zespole Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim, dokonana zostanie przebudowy budynku na cele przedszkolne.

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania został  Zakład Remontowo Budowlany Mieczysław Barzycki ze Stryszawy. Termin wykonania zadania wg projektu umowy to 15 grudnia 2017 r. Wartość zadania wg  umowy wynosi  183.885 złotych.

W przekazaniu obiektu udział wziął Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty,  Dyrektor Szkoły Bernadetta Kalęba-Żołnierek , Radny Wiesław Łuczak, Sołtys Paweł Odrobina, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, wykonawca oraz pracownicy Urzędu Miasta referatu Inwestycyjnego.

Obecnie w Przedszkolu Publicznym w Barwałdzie Średnim znajdują się dwa oddziały przedszkole, po przebudowie dodatkową opieką zostaje objętych 25 dzieci.