Czy powstaną nowe bloki ? Odpowiedź Spółdzielni Mieszkaniowej

Jednym z elementów dynamicznego rozwoju miasta, jest stwarzanie warunków  powstawania nowych mieszkań, bloków. Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty pragnie takie warunki stwarzać przyszłym mieszkańcom, pojawiła się szansa na powstanie nowych mieszkań w Kalwarii Zebrzydowskiej, jednak propozycja ta nie spotkała się, ze zrozumieniem Zarządów Osiedli nr 1 i 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Głos w tej sprawie zajęła też Spółdzielnia Mieszkaniowa z Wadowic, która przesłała do Burmistrza Miasta pismo jak w załączniku.

Przypomnijmy ponad rok temu Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach zgłosiła swoje zainteresowanie nabyciem od Gminy Kalwaria Zebrzydowska działki nr 3158/40 o pow. ok. 30 arów z przeznaczeniem na wybudowanie kolejnego budynku wielorodzinnego z 24 mieszkaniami, w sąsiedztwie bloków przy ul. Broniewskiego, które powstały ostatnio (mapa poglądowa poniżej)

W sąsiedztwie planowanego budynku znalazłyby się również miejsca parkingowe (co najmniej jedno miejsce przypadające na każde mieszkanie) oraz wymagana przez przepisy prawa powierzchnia biologicznie czynna, na której możliwe będzie zamontowane urządzeń służących dzieciom do zabawy lub zieleni towarzyszącej zabudowie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa od 2008r. wybudowała w Kalwarii Zebrzydowskiej 157 nowych mieszkań, ostatnio 56 w budynkach przy ul. Broniewskiego. Wszystkie oddane do użytku w latach poprzednich lokale są obecnie zamieszkałe, a do Spółdzielni zgłaszają się nadal osoby wyrażające chęć zakupu kolejnych nowych mieszkań.

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprosił do udziału w konsultacjach, w których zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się za sprzedażą gruntu gminnego z przeznaczeniem pod budowę bloku.

W dniu 11 września br. odbyło się spotkanie Zarządu Osiedla nr 1 i 2 z udziałem Burmistrza Miasta i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej z Wadowic, w czasie którego przedstawiciele Spółdzielni informowali swoich planach. Na gruncie przeznaczonym do sprzedaży miałby powstać blok z 24 mieszkaniami, 25 miejscami parkingowymi, przy budynku zamontowanych byłoby kilka urządzeń zabawowych.

Zarządy Osiedli nr 1 i 2 wyraziły negatywną oponie o  sprzedaży wspomnianego gruntu.

W piśmie Spółdzielni Mieszkaniowej (pismo poniżej) możemy przeczytać „Nasuwa się pytanie dla kogo pracują Rady Osiedlowe i na czyje dobro?. Naszym zdaniem nie jest to działanie na korzyść mieszkańców i nie wpływa na rozwój miasta”. Zarząd Spółdzielni dodaje też „O zapotrzebowaniu na takie właśnie mieszkania i w cenie proponowanej przez Spółdzielnie świadczy bardzo duże zainteresowanie mieszkańców i zapisy w sekretariacie”.

W tym samym też piśmie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej z Wadowic  dzieli się atmosferą jaka panowała na przywołanym spotkaniu.

Poniżej publikujemy też pismo Zarządu Spółdzielni w Wadowicach.