Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 11.10.2017r. w Urzędzie Miasta odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Poruszono następujące tematy:

  1. Porządek  i bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy.
  2. Stan przygotowania gminy do prawidłowego funkcjonowania w okresie zimy 2017/2018 roku.
  3. Dyskusja, wolne wnioski.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zespołu - Burmistrz Miasta  Kalwarii Zebrzydowskiej – Pan dr hab. inż. Augustyn Ormanty.

W posiedzeniu udział wzięli Prezesi, Dyrektorzy, Kierownicy gminnych instytucji, Kierownicy Referatów oraz samodzielne stanowiska w Urzędzie - członkowie GZZK.

Wszyscy uczestnicy przedstawili stan przygotowania gminnych instytucji, szkół, referatów oraz samodzielnych stanowisk w Urzędzie do prawidłowego funkcjonowania w okresie zimy 2017/2018 roku.

Po wysłuchaniu wystąpień, Przewodniczący Zespołu stwierdził że, porządek i bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy nie budzi zastrzeżeń, gmina jest prawidłowo przygotowana do funkcjonowania w zbliżającym się okresie zimowym 2017/2018.

Burmistrz podziękował wszystkim członkom Zespołu za zaangażowanie  i profesjonalizm podczas realizacji nakazanych zadań.