Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 2 w Brodach

W Zespołu Szkół nr 2 w Brodach  dokonano przebudowy części budynku w zakresie remontu łazienek, wykonania dojścia dla osób niepełnosprawnych, powiększenie pomieszczenia kuchni, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

W odbiorze prac uczestniczyli Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty,  radni Rady Miejskiej Henryk Jaglarz, Paweł Hebda, Sołtys Pan Piotr Żabecki, dyrektor szkoły Pani Małgorzata  Prażmowska, Dyrektor przedszkola niepublicznego Maria Firek Przewodniczący Rady Rodziców Pan Grzegorz Kulig, inspektor nadzoru inwestorskiego Pan Adam Porębski i Pan Grzegorz Żuk, wykonawca Pan Roman Kołacz.

Wykonawcą robót była  firma FUH ROMAX Roman Kołacz z Wielkiej Wsi. Wartość robót budowlanych wg zawartej umowy i aneksu do umowy  wyniosła 349.303,67  zł.

To kolejna Szkoła, która w ostatnim czasie została zmodernizowana, a ostatnie remonty sprawiają, że ta placówka będzie jeszcze bardziej bezpieczna i przyjazna.