Spotkania Burmistrza Miasta z mieszkańcami

W ostatnich dniach Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty uczestniczył w serii spotkań z mieszkańcami. Zebrania wiejskie odbyły się w sołectwach Zarzyce Wielkie, Stanisław Dolny-Dolany, w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie Zarządu Osiedli nr 1 i 2. Burmistrz Miasta przedstawił realizację zadań i przeprowadzonych inwestycji w bieżącym roku.

W zebraniu wiejskim w Stanisławiu Dolnym-Dolany, które odbyło się 8 października udział wziął Wicestarosta Wadowicki Andrzej Górecki, Ewa Pacut sołtys, radna Rady Miejskiej, Dyrektor Szkoły Dorota Kawaler. W czasie tego spotkania poruszono temat drogownictwa i remontu dróg na terenie gminy, sportu.

 

 

W tym samym dniu w Zarzycach Wielkich w remizie OSP zorganizowano spotkanie wiejskie, obecni byli na nim Marek Cimer – radny Rady Powiatu Wadowiciego, Piotr Kumor – radny Rady Miejskiej, Małgorzata Madeja – sołtys, Beata Zając – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich, przedstawiciel Policji. Poruszono sprawy związane z bezpieczeństwem, drogownictwem, ekologią, wymianą piecy.

Natomiast w poniedziałek 9 października odbyło się połączone spotkanie Zarządów Osiedli nr 1 i 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Udział w w nim wziął Wicestarosta Wadowicki Andrzej Górecki, Marek Cimer – radny Powiatu Wadowickiego, Piotr Janusiewicz, Marcin Zadora, Robert Mikołajek, Tadeusz Stela – radni Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Mariola Kachnic – Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 2, Maria Mlak – Dyrektor ZS nr 1 Kalwarii Zebrzydowskiej, Bogusław Ciapa – dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia, członkowie ZO nr 1 i 2 oraz mieszkańcy. Rozmawiano o sprawach drogownictwa, budowy dróg i chodników, kanalizacji, ekologii. Mieszkańcy złożyli też propozycję do budżetu na rok 2018.