O wsparciu seniorów

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, odbyło się spotkanie z panem Jackiem Kowalczykiem Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej, a dotyczyło wsparcia dla seniorów. Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty wyraził wolę przystąpienia do programu „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”.

Program zakłada realizowanie działań samopomocowych ze szczególnym uwzględnieniem osób  starszych i młodzieży lub dzieci i podjęcie działań których celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy seniorami i młodzieżą.

W najbliższym czasie w Kalwarii Zebrzydowskiej powstanie miejsce spotkań dla seniorów, a tym zadaniem  zostanie objętych 30 osób.

O szczegółach udziału w tym programie będziemy informować na bieżąco.

W spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie poza Burmistrzem Miasta Augustynem Ormantym, pracownikami Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej udział wzięła Dorota Pocztowska kierownik MOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej, Andrzej Burdek Dyrektor CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej.