Kolejni druhowie dają dobry przykład ...

Druhowie z OSP Leńcze, dają dobry przykład mieszkańcom,  wymienili właśnie stary nieekologoczny piec na nowe piece gazowe, wraz z całą instalacją i nowymi grzejnikami. Taka zmiana była możliwa dzięki środkom finansowym z Gminy Kalwaria Zebrzydowska i pozyskanej dotacji przyznanej przez Sejmik Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2017”.

Przypomnijmy Zarząd Województwa Małopolskiego w lutym br. ogłosił konkurs „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2017”, na dofinansowanie prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego.

Udział w tym konkursie wzięła OSP w Leńczach zgłaszając projekt „Remont i modernizacja centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca węglowego na piece gazowe w remizie OSP Leńcze”, otrzymując ostatecznie dofinansowanie.

Beneficjentem w tym konkursie jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska W ramach prac budowlano – remontowych w remizie OSP  w Leńczach, wykonano: - Remont pomieszczenia kotłowni

- Remont wiatrołapu, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, montaż nowych lamp, - Remont komina pod połacią dachową. Całkowity koszt zadania wynosił - 23.852.79 zł.

Projekt współfinansowany był ze  środków Województwa Małopolskiego, przyznanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2017”

Ponadto Gmina Kalwaria Zebrzydowska w ramach posiadanych środków finansowych przekazała 95.000.00 zł. dla OSP w Leńczach, na wykonanie między innymi: - Wymiany grzejników, - Montażu grzejników, - Zakupu pieców gazowych, - Montażu pieców gazowych.

Cała inwestycja remontowo – budowlana w remizie OSP w Leńczach została ukończona do dnia 2 października 2017 roku, a protokolarny odbiór wykonanych prac nastąpił w dniu 4 października 2017 roku.

Wymiana pieca z węglowego na gazowy to nie tylko korzyść finansowa, to przede wszystkim więcej czystego powietrza dla mieszkańców Leńcz, mniej codziennych obowiązków oraz mniejsze ryzyko awarii – mówi Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty

Burmistrz Miasta podczas odbioru wykonanych prac, podziękował Zarządowi Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za pomoc finansową, podczas realizacji tych prac, bez której ciężko by było zrealizować ten projekt.

Podziękowania zostały skierowane do wszystkich osób zaangażowanym  w projekt, między innymi: Pani Jolancie Krzeszowskiej-Mirocha - Sołtys Leńcz, Prezesowi oraz Naczelnikowi OSP w Leńczach, Kierownikowi prac remontowo-budowlanych, wykonawcom robót oraz pozostałym osobom, którzy przyczynili się do realizacji tych prac.