Jubileusz 120-lecia Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej

30 września 2017 roku Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej przeżywał niezwykły dzień - jubileusz 120-lecia. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12:00, od mszy świętej w bazylice ojców Bernardynów. Przewodniczył jej biskup o. Damian Muskus, który w homilii podkreślił, że relacja Jezusa z uczniami to doskonały wzór więzi między pedagogiem a wychowankami.

Honorowy patronat nad jubileuszem objęli: Zarząd Powiatu Wadowickiego, Małopolski Kurator Oświaty, Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W szkole oficjalną część uroczystości poprowadziła dyrektor mgr Barbara Pająk, która w swoim wystąpieniu przywitała kilka pokoleń przybyłych absolwentów, nauczycieli, pracowników, uczniów, rodziców oraz znakomitych gości, wśród, których byli: Prowincjał Ojców Bernardynów - o. Teofil Czarniak, Starosta Powiatu Wadowickiego - Bartosz Kaliński, Przewodniczący Rady Powiatu - Jan Gębala, Wicestarosta Powiatu Wadowickiego - Andrzej Górecki, Przewodniczący Komisji Oświaty Sportu i Promocji - Marek Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty - Halina Cimer, Burmistrz Kalwarii - Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miejskiej - Marcin Krawczyński, Wójtowie Gmin Lanckorony i Stryszowa - Tadeusz Łopata i Jan Wacławski, Wicedyrektor Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Tomasz Kowalik, Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, Prezes Spółdzielni Kalwarianka - Zbigniew Sarapata, Dyrektor Mebloformu - Krzysztof Kosek, Członek Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego - Jan Góralczyk, Dyrektor zaprzyjaźnionej szkoły ze Słowacji - Igor Sestak, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powiatu wadowickiego, przedstawiciele Związków Zawodowych.

Podniosłym akcentem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej wieloletniemu dyrektorowi szkoły Aleksandrowi Mosurskiemu. Odsłonięcia dokonali Starosta Powiatu Wadowickiego, dyrektor szkoły oraz przedstawiciel absolwentów Zbigniew Sarapata.

W tym wyjątkowym dniu wszyscy zaproszeni goście zabrali głos, gratulując tej najstarszej w województwie szkole zawodowej osiągnięć, sukcesów w przygotowaniu młodych ludzi do wykonywania zawodu, kształtowania lokalnej społeczności.

Szkoła na ręce pani dyrektor Barbary Pająk otrzymała listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Małopolskiego - Jacka Krupy i od Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego - Jana Gogolewskiego.

Przedstawiciel firmy Palette CAD przekazał szkole licencję oprogramowania Palette CAD.

Zwieńczeniem uroczystości był program artystyczny oraz  film promujący szkołę. Jubileuszowi towarzyszyła wystawa ukazująca historię tej placówki oświatowej.

Absolwenci, wśród których byli przedsiębiorcy, nauczyciele, prezesi firm, duchowni, dziennikarze lokalnych mediów, biznesmeni, właściciele hurtowni i warsztatów rzemieślniczych, chętnie powrócili do atmosfery szkolnych lat i wspominali je w gronie swych profesorów.

W sobotę w murach szkoły gościło ponad 300 absolwentów, którzy przy dźwiękach orkiestry bawili się do białego rana.

 

Tekst i foto:

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej