Przeciw zagrożeniom z sieci

We wrześniu bieżącego roku w Zespole Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie edukacyjne dla klas IV, V, VI, VII na temat „Zagrożeń w internecie”. Funkcjonariusz Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, aspirant sztabowy Zbigniew Przybek z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach przestrzegał przed poważnymi skutkami nieprawidłowego korzystania z Internetu. W trakcie tego spotkania, wykorzystując animowany film edukacyjny „Owce w sieci”, zostały z uczniami omówione kwestie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z telefonów komórkowych, internetu i innych nowych technologii.

28 września 2017 roku odbyło się również spotkanie aspiranta sztabowego Zbigniewa Przybek z rodzicami i nauczycielami dotyczące zagrożeń w sieci, którego celem było pogłębienie wiedzy w tym temacie oraz zwrócenie uwagi na konieczność stałej kontroli swoich dzieci pod kątem korzystania ze stron niebezpiecznych i niedozwolonych w tym wieku.