Ruszyły prace na skrzyżowaniu ulic Kolejowej z Jagiellońską

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Urzędem Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej  a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie ruszyły prace na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Kolejowej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Dzięki podjętym pracom na tym newralgicznym skrzyżowaniu w Kalwarii Zebrzydowskiej już niebawem będzie tu bezpiecznie, a przede wszystkim zostanie udrożniony lewoskręt w ul. Kolejową.

Mieszkańcy Kalwarii Zebrzydowskiej od lat skarżyli się  na to skrzyżowanie, teraz już wiemy, że ruch na tym skrzyżowaniu ulegnie znaczącej poprawie. O przebudowie tego skrzyżowania już od lat toczyła się dyskusja i pojawiły się pomysły o stworzenie dodatkowego pasa i właśnie takie rozwiązanie zostanie przygotowane.

Warto w tym miejscu przypomnieć, Burmistrz Miasta  Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty zabiegał w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Krakowie o wypracowanie rozwiązań zmierzających do poprawy warunków komunikacji na wspomnianym skrzyżowaniu.

W efekcie dobrych relacji pomiędzy Urzędem Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostart w Krakowie udało się wypracować rozwiązanie, które znacząco poprawi przejezdność na tym odcinku, co zapewne już po remoncie odczują kierowcy.

Rozpoczęcie prac jest możliwe dzięki przygotowanemu porozumieniu pomiędzy Urzędem Miasta w Kalwarii  Zebrzydowskiej a GDDKiA w Krakowie na mocy, którego tutejszy Urząd przygotował dokumentację projektową na to zadanie.

Rozwiązanie  przewiduje wykonanie pasa środkowego umożliwiającego  oczekiwanie pojazdom skręcającym w lewo z ulicy Jagiellońskiej w  ulicę Kolejową w sposób niepowodujący blokowania pasa do jazdy na wprost.

W ramach zadania planuje się  tez korektę programu sygnalizacji świetlnej oraz jej koordynacje z sąsiednim skrzyżowaniem w rynku.

Jednak w najbliższych tygodniach kierowcy będą musieli się liczyć z utrudnieniami, w związku z czym Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie informują i przepraszają o utrudnieniach w rejonie skrzyżowania ulic Kolejowej i Jagiellońskiej.