Powstanie nowa świetlica wiejska w Zarzycach Małych

W dniu 25 września br przekazano plac pod budowę świetlicy wiejskiej w Zarzycach Małych. Powstanie tutaj zupełnie nowa świetlica wiejska wraz z zapleczem socjalnym o powierzchni użytkowej 57 m kw.

W przekazaniu terenu pod budowę uczestniczył Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty, pracownicy Urzędu Miasta referatu inwestycji, radny Piotr Kumor, sołtys sołectwa Zarzyce Małe Krystyna Mirocha, wykonawca i inspektorzy nadzoru.

Wykonawca robót został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego - Zakład Remontowo-Budowlany Mieczysław Barzycki ze Stryszawy.

Przedmiotem zamówienia objete są roboty budowlane - budowy świetlicy wiejskiej w Zarzycach Małych. Na przedmiot zamówienia składa się: - rozbiórka istniejącego baraku–kontenera posadowionego na fundamentach;-budowa budynku świetlicy wiejskiej z wewnętrznymi instalacjami;-budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe;- utwardzenie terenu przyległego do budynku

Termin realizacji prac to 30.06.2018 r.