Nocna i świąteczna opieka zdrowotna pozostaje w Kalwarii Zebrzydowskiej

To bardzo dobra informacja dla mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska! Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie rozstrzygnął konkurs na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Małopolsce od 1 października, opieka medyczna pozostaje w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Dzięki zabiegom Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego, kierownika SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej Grzegorza Pasternaka świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pozostają bez zmian, opiekę nad mieszkańcami będzie nadal sprawował Samodzielny Publiczny ZOZ, przy alei Jana Pawła II 7.

To też bardzo dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej ale i Brzeźnicy, Lanckorony i Stryszowa, nie będą oni musieli dojeżdżać do wadowickiego szpitala by otrzymać pomoc.

Istniało zagrożenie, że taka pomoc zostanie przeniesiona do Wadowic. Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Kierownik  SP ZOZ Grzegorz Pasternak, pracownicy Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej monitorowali sprawy związane ze zmianami w służbie zdrowia będącymi konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Skierowane zostały pisma do Ministra Zdrowia – Konstantego Radziwiłła, Wojewody Małopolskiego – Piotra Ćwika, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Wojciecha Kozaka, Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Jacka Kowalczyka i Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – Elżbiety Fryźlewicz-Charapisińskiej z prośbą o podjęcie działań mających na celu umożliwienie kontynuowania udzielania świadczeń medycznych opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, po 1 października 2017 r.

W pismach podkreślono znaczenie Kalwarii Zebrzydowskiej podając iż, z dyżurów nocnych oraz w dni świąteczne korzystają mieszkańcy nie tylko gminy Kalwaria Zebrzydowska, ale też sąsiednich gmin – Lanckorony, Stryszowa, Brzeźnicy, a liczba mieszkańców tych gmin wynosi 43.211 osób. Podkreślono też wzrastającą liczbę udzielanych świadczeń medycznych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Argumentowano również iż Kalwarię  Zebrzydowską odwiedza w ciągu roku 1 mln 500 tys. osób, a na terenie samej tylko gminy  Kalwaria Zebrzydowska działa ponad 1.200 zakładów rzemieślniczych generujących potencjalne zagrożenia.

Burmistrz Miasta prowadził dialog i rozmowy ze wspomnianymi instytucjami, argumentując również iż rolą samorządu jest konieczność stałego monitorowania usług medycznych na terenie gminy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich dostępność dla mieszkańców w tym zapewnienia całodobowego dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców. Ponadto Kierownik SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej Grzegorz Pasternak  prowadził też negocjacje  z  Małopolskim NFZ  w zakresie kontraktowania usług.

Podjęte rozmowy i negocjacje przyniosły efekt, 22 września Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie rozstrzygnął konkurs uzupełniający na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Małopolsce od 1 października 2017 r.

 

 

Jak informuje małopolski NFZ zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej wynikają z wejścia w życie od 1 października przepisów dot. podstawowego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. sieci szpitali. Opiekę nad pacjentami w godz. wieczornych, nocnych oraz w weekendy i  święta sprawować będzie przede wszystkim większość szpitali zakwalifikowanych do sieci. Na tych obszarach, w których nie ma szpitali sieciowych, w konkursie zostali wyłonieni nowi świadczeniodawcy.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Jest to pomoc doraźna udzielana pacjentom bez względu zarówno na wiek, jak i miejsce zamieszkania/pobytu pacjenta.

W zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pracują zespoły lekarzy i pielęgniarek, a świadczenia obejmujące: poradę lekarską i/lub świadczenia udzielane przez pielęgniarkę zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji – udzielane są w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.

Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.