Środki na wymianę przestarzałych kotłów węglowych

Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzyma dofinansowanie w wysokości 780 tys. zł na wymianę przestarzałych kotłów węglowych. Dzięki otrzymanej dotacji jest szansa na wymianę 70 starych pieców.

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Kalwaria Zebrzydowska znalazła się (z wynikiem POZYTYWNYM) na listach wniosków wybranych do dofinansowania:

1)     z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, Projektu pn.: „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ogrzewanie paliwem gazowym w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska”. (Projekt obejmuje wymianę 30 szt. kotłów węglowych w jednorodzinnych gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska na kotły gazowe o wysokiej sprawności energetycznej, prace związane z dostosowaniem instalacji wewnętrznej, edukację ekologiczną, działania informacyjno-promocyjne oraz kontrolę. Całkowity koszt zadania wynosi 449.234,50 zł. Przyznane dofinansowanie to 419.998,07 zł),

2)     z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR, Projektu pn.: Wymiana systemów ogrzewania z węglowego na węglowe o wyższej sprawności i mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska”. (Projekt obejmuje wymianę 40 szt. kotłów węglowych na kotły węglowe o wyższej sprawności i mniejsz4ej emisji zanieczyszczeń do powietrza, prace związane z dostosowaniem instalacji wewnętrznej, edukację ekologiczną, działania informacyjno-promocyjne oraz kontrolę. Całkowity koszt zadania wynosi 387.434,50 zł. Przyznane dofinansowanie to 359.999,40 zł).