Zainspirowani Weissem

Prawie 30 dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego wzięło udział w warsztatach plastycznych "Kalwaria - artystyczna inspiracja. Malarstwo Weissów".

Dwu godzinne warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu "Kalwaria. Miasto. Ludzie. Historia", na który Centrum Kultury, Sportu i Turystyki pozyskało środki z Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm Jutra".

W trakcie warsztatów uczestnicy poznawali postać Wojciecha Weissa (malarza, rysownika, grafika okresu Młodej Polski, rektora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, związanego z Kalwarią) oraz wykonywali prace przedstawiające jego portret, dom, ogród, pracownię oraz kalwaryjski szlak.

Efekty warsztatów będzie można zobaczyć na wystawie poprojektowej, która zostanie zorganizowana w Sali im. Wojciecha Weissa w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Na otwarciu wystawy zostanie zaprezentowany również film "Tu i teraz - tworzymy historię", który powstanie jako dokumentacja całego projektu, a który ma pokazać zarówno projekt, uczestników, efekty działań, a także to co łączy wszystkich odbiorców projektu - wspólne miejsce zamieszkania, tradycja i historia.

 

 

Kilka słów o projekcie

"Kalwaria. Miasto. Ludzie. Historia" to projekt, którego celem jest prezentacja dziedzictwa Kalwarii i jej mieszkańców na przestrzeni 400 lat funkcjonowania miasta. Zakłada on przeprowadzenie cyklu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, mających na celu zaangażowanie różnych grup społecznych i wiekowych we wspólny projekt poznawania swojej "małej ojczyzny", a także tworzenia jej przyszłości.  Dzięki różnorodnym warsztatom, konkursom, spotkaniom ze świadkami historii, dzieci i młodzież będą miały szansę poznać dzieje swojego miasta i regionu.

W działaniach projektowych udział wezmą dzieci i młodzież ze szkół z terenu naszej gminy, w tym  młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych,  a także  seniorzy - członkowie Kalwaryjskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W ramach projektu zorganizowany zostanie konkurs plastyczny „Pocztówka z Kalwarii”, a wybrane prace zostaną wydane w formie widokówki, ponadto odbędzie się miejska gra terenowa, zaplanowano także warsztaty plastyczne dotyczące Wojciecha Weissa, warsztaty  poświęcone kalwaryjskiemu rzemiosłu, a także integracyjne zajęcia dla dzieci i seniorów z Kalwaryjskiego UTW dotyczące życia codziennego w dawnej Kalwarii. Ostatnim elementem projektu będzie organizacja wystawy poprojektowej "Kalwaria: Miasto.Ludzie.Historia" dokumentującej projekt i działania z nim związane oraz prezentacja filmu "Tu i teraz tworzymy historię", który powstanie jako dokumentacja całego projektu. Całość wydarzeń zostanie zorganizowana w ramach obchodów 400- lecia lokacji miasta.

Program projektu obejmuje następujące działania: konkurs plastyczny „Pocztówka z Kalwarii”, cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów, wystawę dokumentującą działania projektu. Podczas realizacji wszystkich przedsięwzięć będzie powstawał film „Tu i teraz – tworzymy historię”, którego premiera odbędzie się na wystawie.

Partnerami projektu są: Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

ckstkalwaria.com