Nowi dyrektorzy szkół gminnych

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty wręczył akty powierzenia funkcji dyrektorskich pani mgr Małgorzacie Prażmowskiej oraz panu mgr Bogusławowi Ciapa.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Burmistrz Miasta powierzył stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Janusza Korczaka w Brodach pani mgr MałgorzaciePrażnowskiej.

Burmistrz Miasta powierzył także funkcję Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej panu mgr Bogusławowi Ciapa.

Powierzenie funkcji dyrektora nastąpiło w oparciu o pozytywną opinie nadzoru pedagogicznego   tj. Centrum Edukacji Artystycznej oraz Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia.