Wernisaż wystawy "Album Życia"

8 września br. w Starym Kinie odbył się wernisaż wystawy malarstwa Jadwigi Baran-Gielaty po tytułem „Album życia”. Wernisaż zgromadził sporą publiczność.

Wprowadzeniem do wystawy było wystąpienie wnuczki artystki wspominającej zmarłą babcię, a także film z fragmentami wspomnień malarki. Wystawa prezentuje część twórczości Jadwigi Baran-Gielaty obejmującą lata 1980-2014. Jej twórczość jest różnorodna tematycznie - począwszy od pejzaży, a skończywszy na scenach z dawnego życia, czy obrazach religijnych. Malowała sercem z wewnętrznego przynaglenia, co w efekcie dało bardzo imponujący Album Życia.

Jadwiga Baran-Gielata urodziła się w 1931 r. w Chęcinach.  Od czasów przedwojennych mieszkała w Brodach, a po wojnie w Kalwarii Zebrzydowskiej. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku założyła kalwaryjską Sekcję Twórców Nieprofesjonalnych i Sekcję Ekologiczną. Działały one wtedy przy Towarzystwie Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, a dzisiaj pracują przy Centrum Kultury, Sportu i Turystyki pod nazwą Kreatywna Kalwaria. Artystka malowała do ostatnich chwil swojego życia, zmarła w 2014 r.

ckstkalwaria.com