Informacja o świadczeniu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze gminy Kalwaria Zebrzydowska

Poniżej przedstawiamy informację o świadczeniu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  na obszarze gminy Kalwaria Zebrzydowska. Jednocześnie informujemy, iż 22 sierpnia 2017 r. NFZ w Krakowie ogłosił postępowanie konkursowe o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze gmin Kalwaria Zebrzydowska, Stryszów, Lanckorona i Brzeźnica, po po 1 października 2017 r.

Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Kierownik  SP ZOZ Grzegorz Pasternak, pracownicy Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej monitorowali sprawy związane ze zmianami w służbie zdrowia będącymi konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w konsekwencji czego z dniem 30 września 2017 wygasa umowa zawarta pomiędzy SP ZOZ a Małopolskim Oddziałem NFZ.

Skierowane zostały pisma do Ministra Zdrowia – Konstantego Radziwiłła, Wojewody Małopolskiego – Piotra Ćwika, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Wojciecha Kozaka, Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Jacka Kowalczyka i Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – Elżbiety Fryźlewicz-Charapisińskiej z prośbą o podjęcie działań mających na celu umożliwienie kontynuowania udzielania świadczeń medycznych opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, po 1 października 2017 r.

W pismach podkreślono znaczenie Kalwarii Zebrzydowskiej podając iż, z dyżurów nocnych oraz w dni świąteczne korzystają mieszkańcy nie tylko gminy Kalwaria Zebrzydowska, ale też sąsiednich gmin – Lanckorony, Stryszowa, Brzeźnicy, a liczba mieszkańców tych gmin wynosi 43.211 osób.

Podkreślono też wzrastającą liczbę udzielanych świadczeń medycznych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Argumentowano również iż Kalwarię  Zebrzydowską odwiedza w ciągu roku 1 mln 500 tys. osób, a na terenie samej tylko gminy  Kalwaria Zebrzydowska działa ponad 1.200 zakładów rzemieślniczych generujących potencjalne zagrożenia.

Burmistrz Miasta prowadził dialog i rozmowy ze wspomnianymi instytucjami, argumentując również iż rolą samorządu jest konieczność stałego monitorowania usług medycznych na terenie gminy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich dostępność dla mieszkańców w tym zapewnienia całodobowego dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców.

Ponadto Kierownik SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej Grzegorz Pasternak  skierował wystąpienie do Małopolskiego NFZ  w zakresie kontraktowania usług,  kierownik podjął też rozmowy z ZOZ Wadowice w celu zawiązania ewentualnej współpracy.

Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty prowadził ponadto dialog z panią Elżbieta Sołtys z Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ w Krakowie, uzyskał odpowiedź iż  nie będzie zagrożenia w kontekście likwidacji i funkcjonowania dotychczasowego stanu. Dyżury będą nadal utrzymane jak dotychczas, obsługa dyżurów i będzie wykonywana.

22 sierpnia 2017 r.  Narodowy Fundusz Zdrowia w Krakowie ogłosił postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze gmin Kalwaria Zebrzydowska, Stryszów, Lanckorona i Brzeźnica.

Do wspomnianego konkursu przystąpi SP ZOZ Kalwaria Zebrzydowska.

 

Dane statystyczne:

Mieszkańcy gmin korzystający w nocy oraz w dni świąteczne z pomocy  medycznej udzielanej przez specjalistów w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

Świadczenia medyczne w zakresie nocnej świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są przede wszystkim dla mieszkańców Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz gmin Lanckorona, Stryszów i Brzeźnica.

Łączna liczba mieszkańców objętych pomocą

Liczba mieszkańców tych gmin wynosi 43.211 osób.

Statystycznie porady udzielane przez lekarz chorym podczas nocnych  dyżurów i w dni wolne od pracy?

W okresie ostatnich lat odnotowuje się systematyczny wzrost liczby udzielanych świadczeń medycznych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w szczególności w :

- 2013 r. udzielono 7315 porad,

- 2014 r. – 8623 porady,

- 2015 r. – 8825 porad,

- 2016 r. 9227 porad (średnio 25 porad dziennie),

- 2017 r. do dnia 31.07.2017 r. udzielono 5519 porad (średnio 29 porad dziennie).

Miesiące : lipiec 2017 r. 692 porady

czerwiec 2017 r. 733 porady

maj 2017 r. 737 porad

kwiecień 2017 r.  751 porad

marzec 2017 r.  759 porad

luty 2017 r. 668 porad

styczeń 2017 r. 1179 porad

grudzień 2016 r. 984 porady

listopad 2016 r. 726 porad

październik 2016 r. 783 porady

wrzesień 2016 r. 674 porady

sierpień 2016 r. 571 porad

Porady udzielane podczas uroczystości odbywających się w Sanktuarium Kalwaryjskim  

Okres Wielkiego Tygodnia  2017 r. udzielono 257 porad lekarskich.

Odpust  Wniebowzięcia NMP 2017 r. udzielono 114 porad lekarskich