Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie wpisania do Wykazu programów
rewitalizacji gmin województwa małopolskiego: Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017 - 2023.

 

Przedmiotowa uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego została opublikowana -  UCHWAŁA Nr 1307/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego