Kolejna droga gminna przebudowana, będzie tu bezpieczniej

Zakończyły się prace związane z przebudową ulicy Partyzantów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zakres prac obejmował przebudowę jezdni i chodnika wraz z remontem zjazdów, powstały też progi zwalniające. Teraz ta ulica zyskała zupełnie nowy wygląd i stała się bezpieczniejsza.

Przebudowa drogi była możliwa dzięki pozyskanej dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,  w wysokości kosztów kwalifikowanych - 63,63%, a pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż dzięki wcześniej uzyskanej dotacji możliwy był remont dróg Brody-Zebrzydowice, drogi „Na Sumerówkę” w miejscowości Zebrzydowice,  teraz nastąpił odbiór prac na ul. Partyzantów w Kalwarii Zebrzydowskiej, a przed nami kolejne prace na drogach w Leńczach i Podolanach.

Prace przy drodze w Kalwarii Zebrzydowskiej na ulicy Partyzantów obejmowały przebudowę jezdni i chodnika wraz z remontem zjazdów.

W ramach zadania wykonano przebudowę konstrukcji jezdni polegającą na jej wzmocnieniu wraz z wykonaniem poszerzeń na łukach drogi, a długość przebudowanego odcinka to ok. 450 mb.

Przebudowano też konstrukcję chodników zamontowano progi zwalniające, nastąpiła również regulacja istniejących urządzeń odwadniających i remont zjazdów do posesji.

Główne zadanie zostało zrealizowane przez wykonawcę generalnego wyłonionego w ramach przetargu nieograniczonego – PRDM Wadowice Sp. z o.o. oraz firmę „KOMMEL” mgr inż.  Bronisław Merak – jako podwykonawca za łączna kwotę 393 103,42 zł.

W poniedziałek (21.08) w odbiorze prac wzięli udział poza pracownikami Urzędu Miasta - Zespół ds. Drogownictwa, wykonawcami, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego  także Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, radni Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Tadeusz Stela i Robert Mikołajek.