Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Szanowni Państwo.

W związku z planowanym od 04-18 .09.2017 r. ogłoszeniem naborów wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014 – 2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych

na następujące działania:

w ramach przedsięwzięcia: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przez organizacje pozarządowe.

w ramach przedsięwzięcia: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej przez samorządy terytorialne i NGO

w ramach przedsięwzięcia: Rozwój działalności gospodarczej

Fiszki należy składać w terminie od 18 sierpnia  do 25 sierpnia 2017  r.

- w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

- mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

Formularze fiszek projektowych na poszczególne zakresy znajdują się na naszej stronie internetowej - poniżej link

www.gosciniec4zywiolow.pl

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33/843 62 18.

Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD "Gościniec 4 żywiołów".

 

"Gościniec 4 żywiołów"
34-145 Zakrzów 175


tel./fax 33/843 62 18
NIP: 5512451369
NR KRS 0000252607
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy KRS

LGD