Małopolska mówi smogowi STOP!

W dniu 1 lipca 2017 roku wszystkich mieszkańców Województwa Małopolskiego zaczęła obowiązywać Antysmogowa Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kalwaria Zebrzydowska,

Od 1 lipca 2017 roku nie jest możliwa w Małopolsce eksploatacja nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka  na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. Zgodnie z nimi kocioł – zwłaszcza podczas pracy na niepełnej mocy – nie może emitować więcej niż 40 mg/m³ pyłów. Ekoprojekt ogranicza również emisję toksycznych tlenków azotu, tlenku węgla i gazowych zanieczyszczeń organicznych.

Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka albo wymieniają kocioł  lub kominek na nowy są zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.

Uchwała wprowadza wymagania dla jakości stosowanych paliw, aby wyeliminować odpady węglowe  i mokre drewno w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Te frakcje to właściwie odpady węglowe – drobny pył węglowy o ziarnach do 3mm, który zawiera duże ilości wilgoci, popiołu
i innych zanieczyszczeń decydujących o dużej emisji przy jego spalaniu.

Wprowadzony został zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza
to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony.
Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe.

Wprowadza obowiązek doposażenia kominków w urządzenia redukujące emisję w nowo instalowanych kominkach (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne „kozy”) muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Dotyczy to również sytuacji instalowania kominka w istniejących budynkach np. w ramach wymiany na nowy. Od 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka. Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej
na poziomie co najmniej 80%, od 2023 roku będą musiały zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

Uchwała Antysmogowa  wyznacza długie okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno.
Do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Mieszkańcy mają 6 lat na wymianę tych kotłów. Obecnie istnieje możliwość skorzystania za pośrednictwem gmin
z dostępnych programów dofinansowania do wymiany kotłów ze środków RPOWM lub WFOŚiGW w Krakowie.
W przyszłości – po zakończeniu programów dofinansowania – użytkownicy będą zobowiązani wymienić je we własnym zakresie. Do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły, które obecnie spełniają wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Mieszkańcy będą mieli na ich wymianę 10 lat. Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które są już eksploatowane lub zostaną zainstalowane do końca czerwca 2017 roku będą mogły być użytkowane do końca swojej żywotności. Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – sieci ciepłowniczych, gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadzi żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń. Gdyby chcieli jednak zrezygnować z obecnego ogrzewania na rzecz węgla lub drewna, będą zobowiązani od razu zainstalować nowoczesny kocioł, spełniający wymagania ekoprojektu określone w unijnych rozporządzeniach.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

dr. hab. inż. Augustyn Ormanty