Rekonesans obiektów sportowych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

W dniu 26 lipca br. Burmistrz Miasta przeprowadził rekonesans terenowy obiektów sportowych na terenie miasta i gminy, podczas którego odwiedził wszystkie ludowe kluby sportowe działające na terenach wiejskich oraz Miejski Klub Sportowy "Kalwarianka" i spotkał się z prezesami i działaczami tych klubów.

Burmistrz Miasta odwiedził następujące kluby sportowe:

MKS "Kalwarianka" w Kalwarii Zebrzydowskiej
LKS "Cedron" w Brodach
WKS "Żarek" w Barwałdzie Górnym
LKS "Pogoń" w Bugaju
LKS "Stanisławianka" w Stanisławiu Dolnym
LKS "Sosnowianka" w Stanisławiu Dolnym
LKS "Sokół" w Przytkowicach
LKS "Leńcze" w Leńczach
LKS "Olimpia" w Zebrzydowicach
LKS "Filkówka" w Barwałdzie Średnim

Podczas rekonesansu zapoznano się ze stanem technicznym obiektów sportowych, przeprowadzonymi pracami remontowymi oraz potrzebami klubów w tym zakresie.