Kalwaria: Miasto. Ludzie. Historia.

W Kalwarii rusza realizacja projektu „Kalwaria: Miasto. Ludzie. Historia”, którego celem jest prezentacja dziedzictwa Kalwarii i jej mieszkańców na przestrzeni 400 lat funkcjonowania miasta. CKSiT zdobyło na te działania dofinansowanie z Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, mających na celu zaangażowanie różnych grup społecznych i wiekowych we wspólny projekt poznawania swojej "małej ojczyzny", a także tworzenia jej przyszłości. Dzięki różnorodnym warsztatom, konkursom, spotkaniom ze świadkami historii, dzieci i młodzież będą miały szansę poznać dzieje swojego miasta i regionu.

W działaniach projektowych udział wezmą dzieci i młodzież ze szkół z terenu naszej gminy, w tym młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych, a także seniorzy - członkowie Kalwaryjskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W ramach projektu zorganizowany zostanie konkurs plastyczny „Pocztówka z Kalwarii”, a wybrane prace zostaną wydane w formie widokówki, ponadto odbędzie się miejska gra terenowa, zaplanowano także warsztaty plastyczne dotyczące Wojciecha Weissa, warsztaty poświęcone kalwaryjskiemu rzemiosłu, a także integracyjne zajęcia dla dzieci i seniorów z Kalwaryjskiego UTW dotyczące życia codziennego w dawnej Kalwarii.

Ostatnim elementem projektu będzie organizacja wystawy poprojektowej "Kalwaria: Miasto.Ludzie.Historia" dokumentującej projekt i działania z nim związane oraz prezentacja filmu "Tu i teraz tworzymy historię", który powstanie jako dokumentacja całego projektu. Całość wydarzeń zostanie zorganizowana w ramach obchodów 400- lecia lokacji miasta.

Partnerami projektu są: Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wkrótce pojawią się informacje o poszczególnych wydarzeniach. Wszystkich mieszkańców Gminy, młodszych i starszych, zapraszamy do udziału!

ckstkalwaria.com