Defibrylator AED ratujący życie do dyspozycji mieszkańców

Pierwszy w gminie defibrylator AED jest już dostępny w Kalwarii Zebrzydowskiej, znajduje się w dyżurce Kalwaryjskiego Komisariatu Policji. To niewielkie urządzenie nie raz ratowało życie potrzebującym pomocy. Defibrylator AED został zakupiony ze środków Budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Niewielkie urządzenie zawisło na ścianie dyżurki Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej, jest dostępny przez 24 godziny na dobę,  może z niego skorzystać osoba udzielająca pierwszej pomocy drugiej osobie  w przypadku nagłego zatrzymania pracy serca. Urządzenie działa na mięsień sercowy prądem stałym o odpowiednio dużej energii.

Urządzenie  wykrywa zagrażający życiu niewłaściwy rytm serca (migotanie komór serca). Jego obsługę ułatwiają intuicyjne piktogramy oraz wspomaganie głosowe.

Defibrylacja jest zabiegiem medycznym polegającym na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii w celu przywrócenia prawidłowego rytmu pracy serca. Wykonana w ciągu 3 minut od zatrzymania krążenia pozwala na przeżycie w ok. 75% przypadków.

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty sukcesywnie dąży do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska. Z końcem  ubiegłego roku został zakupiony alkomat, który cieszy się dużą popularnością wśród kierowców, także znajduje się w dyżurce kalwaryjskiego komisariatu policji.

Jak pokazują  przykłady z innych miast zastosowanie defibrylatora AED w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, zwiększa szanse na przeżycie osoby poszkodowanej. Jako gmina dążymy do poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców, dlatego też zdecydowaliśmy o zakupie tego urządzenia ratującego ludzkie życie – mówi burmistrz Augustyn Ormanty

Symboliczne przekazanie defibrylatora  przedstawicielom Policji odbyło się w dniu wczorajszym w obecności Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego,  Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach mł. insp. Włodzimierza Warzechy i Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej podinsp. Fryderyka Mamcarczyka.

Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty na Sesje Rady Miejskiej, która odbyła się 29 czerwca 2017 roku  przygotował projekt uchwały w którym znalazł się między innymi następujący zapis: Dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000 zł dział 754 rozdział 75421 par. 4210 (Zarządzanie kryzysowe) z przeznaczeniem na zakup defibrylatora na rzecz Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej dział 750 rozdział 75023 par 4210”.

Radni Rady Miejskiej zaakceptowali taką propozycję, dzięki tym zmianom w Budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska możliwy był zakup defibrylatora.

Urządzenie medyczne służące do przeprowadzania zabiegu defibrylacji serca zostało zakupione za kwotę 4 999 zł ze środków budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.