Podsumowanie udziału w ćwiczniu „Czerwiec - 2017”

W dniu 03.07.2017 roku, Burmistrz Miasta dr hab. inż.  Augustyn Ormanty dokonał podsumowania udziału Urzędu Miasta oraz gminnych Instytucji w wieloszczeblowym powiatowym ćwiczeniu obronnym pk. „Czerwiec -  2017” w dniach 20-21.06.2017 roku.

Do Urzędu, na zaproszenie Burmistrza przybyli:

  • Prezes Miejskiego Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji  w Kalwarii Zebrzydowskiej,
  • Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej,
  • Komendant Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej,
  • Komendant Miejsko – Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Kalwarii Zebrzydowskiej,
  • Prezes Kolekcjonerskiego Stowarzyszenia Strzelecko – Obronnego “Skała”
  • Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Barwałdzie Górnym,
  • Osoby funkcyjne – pracownicy Urzędu Miasta, którzy realizują zadania obronne.

Burmistrz Miasta, na wstępie podziękował Wszystkim za przybycie, przypomniał, temat zadania obronnego jakie gmina otrzymała od Pana Starosty Wadowickiego do realizacji w ramach ćwiczenia:

  • „Zabezpieczenie dostawy wody dla mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska, na wskutek awarii zbiornika wodnego spowodowanego podłożeniem ładunku wybuchowego przez grupę dywersyjną powiązaną z grupami terrorystycznymi.”

Wszystkim uczestnikom ćwiczenia, Burmistrz bardzo gorąco podziękował za zaangażowanie oraz wkład pracy w realizacji zadań obronnych na rzecz gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Na zakończenie spotkania, Burmistrz wręczył podziękowania oraz zaprosił do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Wręczając podziękowania, Burmistrz życzył Wszystkim wielu dalszych sukcesów, spełnienia nakreślonych planów oraz satysfakcji z wykonywanych zadań.