Odbiór studni głębinowej w Barwałdzie Górnym

W dniu 4 lipca 2017 r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wizytował Spółkę Wodną w Barwałdzie Górnym Dalachowicach. Głównym celem wizyty był odbiór nowej studni głębinowej, wykonanej na terenie spółki dzięki dotacji udzielonej przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

W spotkaniu uczestniczyli: Radny Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Tadeusz Wilk, Sołtys Barwałdu Górnego Jolanta Oleksy, Prezes Spółki Wodnej Barwałd Górny–Dalachowice Kazimierz Pawlik, sekretarz spółki Roman Zając, członek spółki Bogumiła Sierota oraz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Mirosław Nowak.

 

Całkowity koszt inwestycji, tj. wykopanie studni głębinowej, wyniósł 42 053,70 tysiące złotych, dotacja Gminy 30 000 złotych.

35 domostw (około 150 osób) jest zaopatrywanych w wodę z tego ujęcia na terenie Barwałdu Średniego i Barwałdu Górnego (Dalachowice I).

 

 

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej zwizytował również starą studnię służącą Spółce Wodnej w Barwałdzie Górnym–Dalachowicach.