Uroczyste przekazanie umów na rozbudowę sieci wodociągowej

W dniu 4 lipca 2017 roku na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Małopolskiego dr hab. Stanisława Sorysa, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty wraz z Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Kalwarii Zebrzydowskiej Bożeną Mróz-Tumidajską uczestniczył w uroczystym przekazaniu umowy o przyznaniu Gminie Kalwaria Zebrzydowska blisko 900 tysięcy złotych dofinansowaniu na zadanie związane z gospodarką wodno-ściekową na terenie naszej gminy.

Pośród projektów, które zakwalifikowały się do dofinansowania są te, które zrealizuje Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej:
1. "Budowa sieci wodociągowej w Barwałdzie Średnim (przysiółek Moskałówka) – etap I i II"
2. "Rozbudowa sieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniająca dodatkowe źródło zaopatrzenia w wodę dla gminy Kalwaria Zebrzydowska" (wodociąg zasilający Wola Radziszowska–Podolany).

Nabór wniosków trwał od 18 października do 16 grudnia 2016 r. Ze 128 wniosków o przyznanie pomocy złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zostały wybrane 42 projekty.

Przekazując umowę, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego złożył Burmistrzowi Kalwarii Zebrzydowskiej gratulacje z tego tytułu.

 

fot. UMWM