Zarządzenie nr 387/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/261/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023


Zarządzenie nr 387/2017 (pdf, 1,880.06KB)

Formularz zgłaszania uwag (docx, 144.80KB)

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria… (pdf, 8,754.77KB)

Rewitalizacja logo