Uroczysta Gala Jubileuszu 400-lecia Kalwarii Zebrzydowskiej

W sobotę i niedziele Kalwaria Zebrzydowska hucznie świętowała 400-lecie miasta. W niedziele ponad 3 tysiące osób zgromadziło się na koncercie Margaret, następnie wystąpił  Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. W niedzielę odbyła  się też Gala Jubileuszu, na którą przybył sam Mikołaj Zebrzydowski fundator miasta i Sanktuarium Kalwaryjskiego.

Gospodarzami Uroczystej Gali Jubileuszu 400-lecia Kalwarii Zebrzydowskiej byli Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty i Fundator Kalwarii Zebrzydowskiej i Sanktuarium Kalwaryjskiego Mikołaj Zebrzydowski.

Na wspólnym świętowaniu Jubileuszu Miasta obecni byli senator Andrzej Pająk, przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, radni Rady Powiatu Wadowickiego, zastępca Starosty Wadowickiego Andrzej Górecki, radni Rady Miejskiej z Przewodniczącym Rady Miejskiej Marcinem Krawczyńskim, naukowcy i historycy, przedstawiciele organizacji z terenu gminy, duchowni,  młodzież, obecni byli również samorządowcy z bliźniaczego miasta Hameln z Burmistrzem Claudio Griese.

Okolicznościowy list gratulacyjny odczytał Senator Andrzej Pająk,  podobne słowa skierował  Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, warto pamiętać że sąsiednie miasto w tym roku świętuje Jubileusz 250-lecia.

Licznie zaproszonych gości powitał Burmistrz Miasta. Już na wstępie Gali Jubileuszu miała miejsce podniosła chwila, z rąk Leszka  Zegzdy  członka zarządu województwa miasto otrzymało medal Polonia Minor.

Kalwaria Zebrzydowska to miejsce szczególne w Małopolsce – turyści i pielgrzymi przyjeżdżają tu chętnie, bo wiedzą, że odnowią tu swoje ciało i ducha. W oczach samorządu województwa to także miasto, którego mieszkańcy są twórczy i aktywni –  to ogromny powód do dumy! Ten medal jest więc też ukłonem w ich stronę – podkreślał w trakcie gali jubileuszowej Leszek Zegzda z zarządu województwa

Gala Jubileuszu 400-lecia była doskonałą okazją do zaprezentowania przez miasto tego co ma najlepsze oraz ukazanie historii Kalwarii Zebrzydowskiej i jej mieszkańców.

W czasie Gali Jubileuszowej zaprezentowano 10 minutowy film przygotowany przez TVP Kraków, który swoją premierę miał już telewizji, a w niedzielę mogli go zobaczyć zaproszeni goście, film spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem.

Zaprezentowano monografie Wybrane zagadnienia z dziejów Kalwarii Zebrzydowskiej Na 400 – lecie pierwszej lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej” mówił o niej jej twórca dr. hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Rzeszowskiego Andrzej Nowakowski. Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy naukowi Uniwersytetów Jagiellońskiego, Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Rzeszowskiego oraz pasjonaci lokalnej historii.

Zbigniew Kochan omówił  Album „Kalwarii Zebrzydowskiej cztery stulecia”, wydawnictwo to powstało  staraniem Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej  podobnie jak i okolicznościowy medal z wizerunkiem Mikołaja Zebrzydowskiego, wzorowany na oryginale z 1601 roku, o którym mówił Maciej Malec. Warto dodać, że każdy z zaproszonych gości otrzymał od miasta upominek  składający się właśnie z pamiątkowej monety i Albumu.

Ponadto staraniem Jacka Rzący  i Koła Polskiego Związku Filatelistów w Wadowicach przygotowano okolicznościowy znaczek i inne walory filatelistyczne, także i one zostały zaprezentowane gościom.

Publiczność była zachwycona występem uczniów Szkoły Muzycznej, a najwięcej braw zebrał Franciszek Wolak i Zuzanna Zajda, którzy  są muzycznymi talentami i dumą miasta. Nie mogło zabraknąć też podziękowań dla osób zaangażowanych w pomoc przy organizacji Jubileuszu Miasta i firm, które są partnerami przy organizacji Jubileuszu 400-lecia lokacji miasta.

Z okazji 400-lecia lokacji miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej  zorganizowano konkursy: plastyczny i na prezentację multimedialną, a także Gminny Konkurs Wiedzy "Czy znasz swoją okolicę?". Zaproszone do udziału w nich zostały szkoły naszej gminy, w czasie Gali nagrodzono zwycięzców z poszczególnych konkursów.

Galę zakończyła prezentacja filmu promocyjnego, był też okolicznościowy tort urodzinowy, który dzieli wspólnie Mikołaj Zebrzydowski i Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty.

Już po Gali wspólne świętowanie przeniosło się na stadion Kalwarianki, gdzie wszyscy mogli  zobaczyć kulminację Jubileuszowych XXV Dni Kalwarii wystąpiła Margaret,  jej występ zgromadził blisko 3 tys. mieszkańców, na zakończenie na scenie pojawił się Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, a te szczególne i podniosłe dni zakończył pokaz ogni sztucznych.