Wieloszczeblowe powiatowe ćwiczenia obronne „Czerwiec - 2017”

W dniu 20.06.2017 roku w godz. porannych, Burmistrz Miasta dr hab. inż.  Augustyn Ormanty rozpoczął udział gminy Kalwaria Zebrzydowska  w wieloszczeblowym powiatowym ćwiczeniu obronnym pk. „Czerwiec -  2017”, które będzie odbywało się we wszystkich gminach powiatu Wadowickiego  w dniach 20-21.06.2017 roku.

Zadaniem obronnym jakie gmina otrzymała od Pana Starosty Wadowickiego do realizacji w ramach ćwiczenia obronnego było: „Zabezpieczenie dostawy wody dla mieszkańców gminy  Kalwaria Zebrzydowska, na wskutek awarii zbiornika wodnego spowodowanego podłożeniem ładunku wybuchowego przez grupę dywersyjną powiązaną z grupami terrorystycznymi.”

W powyższym ćwiczeniu, z terenu gminy udział wzięli:

- Prezes Miejskiego Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji  w Kalwarii Zebrzydowskiej,

- Kierownik Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej   w Kalwarii Zebrzydowskiej,

- Komendant Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej,

- Komendant Miejsko – Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Kalwarii Zebrzydowskiej,

- Radny Rady Powiatu Wadowickiego, Sołtys Barwałdu Średniego,

- Prezes Kolekcjonerskiego Stowarzyszenia Strzelecko – Obronnego “Skała” w Kalwarii Zebrzydowskiej,

- Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Barwałdzie Górnym,

- Osoby funkcyjne – pracownicy Urzędu Miasta, którzy realizują zadania obronne.

Podczas kontroli realizacji otrzymanego zadania, Pan Starosta Wadowicki stwierdził, że Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej oraz gminne Instytucje biorące udział w powyższym ćwiczeniu, na bardzo wysokim poziomie oraz  z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do wykonywania otrzymanego zadania.

Podziękował wszystkim siłom biorącym udział w  wieloszczeblowym powiatowym ćwiczeniu obronnym pk. „Czerwiec -  2017”.