XXV Sesja Naukowa Młodzieży "Ocalić od Zapomnienia"

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach obchodów rocznicy 400-lecia lokacji miasta Kalwaria Zebrzydowska dnia 20 czerwca 2017 r. zorganizowało dla młodzieży szkół gminnych XXV Sesję Naukową Młodzieży „Ocalić od zapomnienia”.

Sesja polegała na przygotowaniu referatu, wywiadu lub prezentacji multimedialnej przez jedną osobę lub zespół i jego wygłoszenie. W sesji wzięli udział uczniowie ze Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, nr 3 w Przytkowicach i nr 4 w Zebrzydowicach.

Uczeń Kamil Bednarz z kl.I A z gimnazjum nr 3 w Przytkowicach zaprezentował referat „Jak powstał Stanisław Dolny”. Uczennice z ZS nr 4 z Zebrzydowic: Julia Cholewa z kl. III g przedstawiła „Tragiczną historię miejscowości – Stanisław Dolny” oraz Alicja Goczał z kl. IV przygotowała w formie dokumentu wywiad z Piotrem Polakiem - „Moje spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II” .

Głównym celem organizowanej po raz dwudziesty piąty sesji jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania historią swojej „Małej Ojczyzny”. Uczniowie, którzy przygotowali referaty otrzymali pamiątkowy dyplom oraz jubileuszowy album o Kalwarii i inne gadżety.

Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom – opiekunom grup szkolnych, a szczególnie p. Monice Pawlica i p. Bożenie Lange.

TPKZ Krystyna Duda