Gminne zawody sportowo-pożarnicze

W dniu 17 czerwca 2017 r. na stadionie MKS Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Kalwaria Zebrzydowska, w których udział wzięło 10 drużyn seniorów (w tym 3 kobiece drużyny pożarnicze) oraz 7 drużyn MDP (w tym 4 kobiece).

Komisję sędziowską powołał Komendant Miejsko-Gminny OSP, a sędzią głównym zawodów był druh Patryk Kowalski.


Zawody zostały rozegrane w następujących konkurencjach:
1. W grupie MDP dziewcząt w wieku 12-16 lat -bieg sztafetowy i rozwinięcie bojowe,

2. W grupie MDP chłopców w wieku 12-16  lat -bieg sztafetowy i rozwinięcie bojowe,

3. W grupie C-kobiet- sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe,

4. W grupie A- mężczyzn -sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe.


Po przeprowadzeniu konkurencji oraz obliczeniu wyników komisja sędziowska sklasyfikowała startujące drużyny w następujący sposób:

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – Dziewczęta:
OSP Przytkowice I miejsce,
OSP Stanisław Dolny II miejsce,
OSP Leńcze III miejsce,
OSP Zebrzydowice IV miejsce.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – Chłopcy:
OSP Przytkowice I miejsce,
OSP Stanisław Dolny II miejsce,
OSP Brody III miejsce,

Kobiece Drużyny Pożarnicze:
OSP Przytkowice I miejsce,
OSP Zebrzydowice II miejsce,
OSP Stanisław Dolny III miejsce.

Seniorzy:
OSP Przytkowice I miejsce,
OSP Zebrzydowice II miejsce,
OSP Stanisław Dolny III miejsce,
OSP Barwałd Górny IV miejsce,
OSP Zarzyce Wielkie V miejsce,
OSP Kalwaria Zebrzydowska VI miejsce,
OSP Brody VII miejsce.