Bezpieczne wakacje uczniów

W CKSiT odbyło się szkolenie uczniów gimnazjum ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej z zakresu bezpieczeństwa w górach oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcie te prowadzone były przez   Podhalńską Grupę GOPR.

Pierwsza część zajęć to prezentacja, a druga to zajęcia praktyczne w grupach.

Dyrekcja i uczniowie ZS nr 1  serdecznie dziękują panu Marcinowi Zadorze za zorganizowanie tego wspaniałego spotkania. Spotkanie zostało dofinanowane przez Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej