Mikołajowi Zebrzydowskiemu - fundatorowi pierwszej Polskiej Jerozolimy

Jubileusz 400 lat lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej skłania do licznych refleksji, pozwala także uhonorować tych, którzy czynnie przyczynili się do powstania miasta. Aby oddać honory jego założycielowi Mikołajowi Zebrzydowskiemu Burmistrz Miasta reprezentujący społeczność gminną ufundował tablicę pamiątkową.

Wspaniała marmurowa płyta powstała w zakładzie kamieniarskim w Barwałdzie Średnim pod nadzorem Pana Krzysztofa Burdka będącego jej współfundatorem.

Tablica ta ozdobi nowopowstałą basztę na podworcu klasztoru oo. Bernardynów i przez kolejne stulecia będzie przypominać o doniosłym czynie jakiego powziął się Mikołaj Zebrzydowski.

Obiekt w którym się będzie znajdować będzie nosił imię Mikołaja Zebrzydowskiego, natomiast znajdująca się w nim aula imię ks. kard. Franciszka Macharskiego. Tak oto nowa budowla uczci dwie wielkie osoby tak ważne w historii Kalwarii Zebrzydowskiej.

Tablica została poświęcona przez ks. arc. Marka Jędraszewskiego w czasie uroczystej Mszy św. inaugurującej Jubileusz 400 Lat Lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Poniżej tekst w niej zawarty:

FUNDATOROWI PIERWSZEJ POLSKIEJ JEROZOLIMY

MIKOŁAJOWI ZEBRZYDOWSKIEMU

HERBU RADWAN

WOJEWODZIE KRAKOWSKIEMU,

MARSZAŁKOWI WIELKIEMU KORONNEMU,

STAROŚCIE LANCKOROŃSKIEMU

W 400. ROCZNICĘ LOKACJI MIASTA

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

1617 – 2017

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, 18 CZERWCA 2017 R.

 

(Foto:Kalwaria.eu)