List Prezydenta z okazji obchodów 400 lat lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej

List Prezydenta z okazji obchodów 400 lat lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej.

Uczestnicy

uroczystej Mszy Świętej

inaugurującej obchody

400. lat lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej

Sanktuarium Pasyjno-Maryjne

w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie Metropolito Krakowski!
Przewielebny Ojcze Kustoszu! Czcigodni Ojcowie Bernardyni!

Szanowny Panie Burmistrzu! Szanowni Przedstawiciele Władz Lokalnych!

Drodzy Mieszkańcy Kalwarii i wszyscy Uczestnicy uroczystości!


Od czterech wieków Kalwaria Zebrzydowska zajmuje szczególne miejsce na historycznej i duchowej mapie Małopolski i całej naszej Ojczyzny. Dzieje tego miasta oraz nierozłącznie z nim związanego kalwaryjskiego Sanktuarium to wielka księga polskich losów. Księga zapisana świadectwami patriotyzmu, wiary, pracowitości, odwagi i niezachwianej nadziei.


Razem z Państwem z radością przeżywam piękne święto, jakim jest czterechsetna rocznica lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej. Z okazji jubileuszu składam serdeczne gratulacje całej społeczności miasta oraz rodzinie zakonnej Ojców Bernardynów. Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej Mszy Świętej, otwierającej jubileuszowe obchody.

 

Nazwa „Polska Jerozolima” zobowiązuje. Już w samym zamyśle założyciela miasta – pobożnego i przejętego biegiem spraw publicznych Mikołaja Zebrzydowskiego – miało to być miejsce rozmyślań, kultu pasyjnego i rachunku sumienia, aby stawać się lepszym człowiekiem i obywatelem. Pokolenia mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej z ofiarnością i zaangażowaniem starały się sprostać temu wymagającemu zobowiązaniu.

 

Zawsze też serdecznie przyjmowano tu pielgrzymów, którzy tłumnie przybywali przed oblicze kalwaryjskiej Matki Bożej Płaczącej oraz wędrowali szlakami Męki Pańskiej, aby znaleźć duchowe odrodzenie i odpowiedź na trudne życiowe pytania. Kalwaryjskie Dróżki szczególnie ukochał święty Jan Paweł II. Był tutaj Papież Benedykt XVI. Jesteśmy dumni, że wyjątkowość tego miejsca znalazła potwierdzenie we wpisaniu kalwaryjskiego Sanktuarium na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ja również zachowuję stąd poruszające wspomnienia. Wizyta tutaj przed wyborami prezydenckimi była dla mnie wielkim przeżyciem.

 

Piękna historia tego miasta – w której zawierają się takie chlubne wątki jak heroiczne zmagania w obronie polskiej niepodległości czy mistrzowski kunszt kalwaryjskich rzemieślników – łączy się ze współczesnym dorobkiem mieszkańców, ich samorządnością, przedsiębiorczością i gospodarnością. Serdecznie życzę społeczności Kalwarii Zebrzydowskiej wielu sukcesów i pomyślnej przyszłości. Niech bogate jubileuszowe obchody, pełne wartościowych, ciekawych wydarzeń, będą inspiracją do dalszych działań dla dobra Państwa małej ojczyzny.

 

 

Raz jeszcze proszę przyjąć najlepsze gratulacje i pozdrowienia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda