Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć

Uczniowie Zespołu Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym, pod kierunkiem nauczycieli i rodziców stawiają sobie ambitne i szlachetne cele. Niewątpliwie czynnikiem mobilizującym jest również fakt, że od 1996 roku placówce patronuje Polak wszech czasów – Jan Paweł II, który poprzez swoje nauczanie pozostaje wzorem i źródłem wielu działań podejmowanych przez stanisławską młodzież.

W obecnym roku szkolnym 2016/2017 ma miejsce jubileuszowa, bo dziesiąta edycja projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Jest ona organizowana przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty. Jak można wyczytać z jego regulaminu, celem projektu jest: uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi,przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących, tworzenie w szkołach województwa małopolskiego podstaw wolontariatu czy ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II.

Również i nasza szkoła brała, kolejny już raz, udział w jego realizacji. Pod czujnym okiem pani Joanny Elżbieciak oraz pani Doroty Sarapaty wolontariuszki z klas gimnazjalnych uczestniczyły w wielu działaniach nawiązujących do myśli Naszego Wielkiego Rodaka. Udzielana przez nie różnoraka pomoc pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej oraz uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Konwencie Bonifratrów w Zebrzydowicach, akcje pomocowe chorym z terenu naszej wioski, zbiórki z różnych okazji czy to środków pieniężnych, artykułów żywnościowych, szkolnych, czy też odzieży,korespondencja z dziećmi z Misji św. Jana Pawła II w Togo oraz z Oddziału Onkologii w Krakowie, to tylko niektóre z działań pokazujących, że młodzież stanisławska jest wrażliwa na potrzeby innych. Wystarczy tylko, że ktoś z dorosłych odpowiednio nimi pokieruje.

Weronika Mularczyk
ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym