Konferencja planistyczna

W dniu 18.05.2017 roku burmistrz miasta dr hab. Augustyn Ormanty przeprowadził konferencję planistyczną, połączoną ze szkoleniem osób biorących udział w  wieloszczeblowym powiatowym ćwiczeniu obronnym pk. „Czerwiec -  2017” w dniach 20-21.06.2017 roku.

Wśród zaproszonych gości byli:

 • Prezes Miejskiego Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji
  w Kalwarii Zebrzydowskiej,
 • Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej,
 • Kierownik Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Kalwarii Zebrzydowskiej,
 • Komendant Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej,
 • Komendant Miejsko – Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Kalwarii Zebrzydowskiej,
 • Sołtys Barwałdu Średniego,
 • Prezes Kolekcjonerskiego Stowarzyszenia Strzelecko – Obronnego “Skała” w Kalwarii Zebrzydowskiej,
 • Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Barwałdzie Górnym,
 • Oraz osoby funkcyjne – pracownicy urzędu miasta, którzy również będą uczestniczyć w powyższym ćwiczeniu.

Burmistrz miasta przedstawił uczestnikom spotkania sytuację wyjściową oraz koncepcję udziału gminy Kalwaria Zebrzydowska w powiatowym ćwiczeniu obronnym, następnie pracownik referatu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz zarządzania kryzysowego, przeprowadził szkolenie  z zakresu realizacji zadań obronnych  przez gminę oraz gminne instytucje.

Po raz pierwszy do udziału w realizacji powyższych zadań Burmistrz zaprosił członków Kolekcjonerskiego Stowarzyszenia Strzelecko – Obronnego “Skała”,
funkcjonującego od ponad trzech lat na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Na zakończenie spotkania burmistrz miasta postawił wszystkim, zadania do realizacji podczas udziału  w wieloszczeblowym powiatowym ćwiczeniu obronnym pk. „Czerwiec -  2017”.

Przedstawiciele gminnych instytucji, otrzymali opracowaną dokumentację do udziału w powyższym ćwiczeniu.