Projekty edukacyjne w bibliotece - podsumowanie

W maju 2017 roku Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej zakończyła realizację dwóch projektów czytelniczych dla dzieci: „Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji” oraz „Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek”. W projektach wzięło udział 79 uczniów z Kalwarii Zebrzydowskiej i Leńcz.

Projekt czytelniczy „Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji” realizowany był od września 2016 roku, przy współpracy z ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz ks. Leszkiem Kaczmarczykiem z Parafii p.w. ś.w. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej. W głośnym czytaniu opowieści o świętych wzięli udział uczniowie klasy III a z wychowawczynią Panią Renatą Biela. Celem projektu było przybliżenie dzieciom postaci świętych i błogosławionych, historii kościoła parafialnego, poznanie zabytków sztuki sakralnej. Podczas całego cyklu spotkań zaprezentowano dzieciom postaci świętych: św. Franciszka z Asyżu, św. Józefa, św. Jana Pawła II, św. Maksymiliana Kolbego, św. Faustyny Kowalskiej oraz na zakończenie projektu św. Brata Alberta - patrona roku 2017.

Projekt „Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek” realizowany był w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży oraz w Filii Biblioteki Publicznej w Leńczach od października 2016 roku. W cyklu zajęć o charakterze biblioterapeutycznym wzięli udział uczniowie klas I ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej z wychowawczyniami: Panią Katarzyną Daniel i Panią Jolantą Studnicką, oraz uczniowie klasy I z ZS nr 6 w Leńczach z Panią wychowawczynią Teresą Łyczak.

W czasie trwania projektu przeprowadzono 11 spotkań dla dzieci z wykorzystaniem baśni i bajek terapeutycznych. Każde spotkanie było okazją do rozmowy, zabawy oraz wspólnego zastanowienia się nad tematami ważnymi i problematycznymi dla dzieci: inność, spotkanie z nieznajomy, brak wiary w siebie, trudności z akceptacją w grupie, rywalizacją. Dzieci bardzo chętnie włączały się w rozmowę i dzieliły swoimi spostrzeżeniami.

Zarówno „Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji” jak i „Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek” są autorskimi projektami Zespołu Biblioteki Publicznej.

Dziękujemy ks. Leszkowi Kaczmarczykowi oraz wychowawcom za współpracę w realizacji projektów.

15 maja uczestnicy w/w projektów realizowanych w Bibliotece Publicznej wezmą udział w spotkaniu autorskim z Panią Elżbietą Bednarczyk - autorką książek dla dzieci, podróżniczką i tancerką.


Anna Bogunia
Renata Żak