Oświetlenie drogi Zarzyce Wielkie - Solca

Zostało wybudowane oświetlenie drogi gminnej Zarzyce Wielkie - Solca -Brody na odcinku o długości 390 mb:  w tym na odcinku 285 mb linią napowietrzną  a na odcinku 105 mb linią kablową.

Na linii oświetleniowej zabudowano 5 opraw oświetleniowych. Wykonawcą oświetlenia jest firma Instalatorstwo Elektryczne Stanisław Żurek z Babicy.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił Pan Grzegorz Żuk z Jaroszowic. Całkowita wartość oświetlenia wyniosła ok. 43.500 zł.

W odbiorze uczestniczyli: Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, pracownicy wydziału referatu Inwestycyjnego, wykonawca, sołtys Małgorzata Madeja, która w imieniu swoim i lokalnej społeczności dziękowała za sprawne przeprowadzenie inwestycji szczególnie kierownikowi Referatu Inwestycji  Stanisławowi Kosek i Annie Chorąży.