Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W dniu 27 kwietnia Jubileusz 50-lecia pożycia Małżeńskiego świętowali mieszkańcy Gminy Kalwarii Zebrzydowskiej.

Uroczystość poprzedzona była mszą św. odprawioną przez księdza proboszcza Wiesława Cygana w Kościele Parafialnym pw. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej

W obchodach Jubileuszu udział wzięły pary, które związek małżeński zawarły w 1965 roku, Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Tadeusz Wilk  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej i zaproszeni goście.

W części artystycznej spotkania wystąpili uczniowie ze Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego pod opieką Renaty Bieli.

Z okazji Jubileuszu Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab.inż. Augustyn Ormanty złożył Dostojnym Jubilatom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju, rodzinnego ciepła, miłości bliskich oraz wszelkiej  pomyślności na dalsze lata ich wspólnego życia.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wręczył parom obchodzącym ten Jubileusz, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.