XIII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II

W dniu 26.04.2017 roku w Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym odbył się XIII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II, pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyna Ormantego. Współorganizatorem konkursu jest od wielu lat Zespół  Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym.

W konkursie wzięło udział 8 szkół podstawowych i 6 szkół gimnazjalnych z gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz jedna szkoła podstawowa ze Stanisławia Górnego - gmina Wadowice.

Zmagania konkursowe w dniu 26 kwietnia zostały poprzedzone wykonaniem widokówki „Sport i turystyka w życiu Karola Wojtyły”. Komisja konkursowa w składzie: p. Grzegorz Piotrowski, p. Wanda Sarapata oraz p. Karolina Oczkowska, na tydzień przed konkursem oceniła prace plastyczne i przyznała pierwsze punkty. Piękne, pomysłowo wykonane widokówki, stanowiły dekorację w dniu konkursu, a z ich zdjęć p. Katarzyna Leja wykonała pamiątkowe albumy.

Konkurs w tym roku przyjął inną formę. Oprócz testu, sprawdzającego wiedzę o św. Janie Pawle II, drużyny rywalizowały ze sobą w różnych, ulubionych przez Karola Wojtyłę konkurencjach sportowych. Były to: „Wędrówka górska”, „Narty”, „Hokej”, „Strzały na bramkę piłką „Zośką”, „Kajaki”.

Nad całością czuwała komisja konkursowa, której przewodniczącym był ks. Wiesław Widuch, p.  Teresa Wypiór oraz p. Marcin Merak – koordynator rozgrywek sportowych.

W ogólnej punktacji w kategorii szkoła podstawowa:

I miejsce zajęła Kalwaria Zebrzydowska – uczniowie: M. Wójcik, M. Kurczych, P. Petek- opiekun p. B. Słonina

II miejsce Leńcze- uczniowie: O. Swiatłoń, G. Mikstein, K. Gaczorek- opiekun p. B. Grych

III miejsce( po dogrywce z ZS nr 8 ) Zebrzydowice- uczniowie: E. Cholewa, K. Korzeniowska, W. Maryon – opiekun p. K. Kaczmarczyk

W kategorii gimnazjum:

I miejsce Barwałd Górny- uczniowie: D. Bliźniak, A. Kuś, W. Malczyk- opiekun p. L. Kiznar

II miejsce Leńcze- uczniowie: W. Chudzik, Ż. Kubas, A. Kucharczyk- opiekun p. B. Grych

III miejsce Przytkowice- uczniowie: A. Cichoń, M. Szymańska, G. Wyka- opiekun p. A. Kucharczyk.

Burmistrz, Komisja, dyrektorzy szkół organizujących konkurs - wręczając dyplomy, nagrody gratulowali wszystkim uczestnikom zajętych miejsc i udziału w konkursie. Nagrody zostały zakupione z funduszy gminy Kalwarii Zebrzydowskiej.

Podczas konkursu zostały przekazane książki dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach, którzy licznie przybyli w tym dniu, by wspólnie kibicować i brać udział wraz z wolontariuszkami z naszej szkoły w różnych zabawach. Pan G. Piotrowski podziękował przedstawicielom szkół za dary i zachęcił wszystkich do udziału w konkursie plastycznym „Sen o Kalwarii”. Organizatorzy przekazali: Certyfikaty Wielkiego Serca i dyplomy dla szkół.

Składamy serdeczne podziękowania: Panu Burmistrzowi za objęcie honorowym Patronatem naszego konkursu i za przybycie, Szanownej Komisji za prace związane z ocenianiem pocztówek, sprawdzaniem testów, czuwaniem nad konkurencjami sportowymi, Opiekunom, którzy włożyli wiele trudu, by przygotować uczniów do konkursu, Dyrektorom: p. M. Ziębie i p. G. Krukowi, nauczycielom, pracownikom ze szkół organizujących konkurs za wszelką pomoc, Uczestnikom WTZ i ich opiekunom za przybycie a przede wszystkim uczniom, bez których ten konkurs nie mógłby się odbyć.

Dziękujemy: pani K. Leja za wykonanie dyplomów i albumów, p. D. Sarapata za pomoc przy dekoracji sali,  p. M. Pawlica i p. M. Radwan, p. P. Ślusarczykowi za współpracę, Firmie Lajkonik Snack Sp. Z o. o. oraz p. Grzegorzowi Pawińskiemu za przekazane dary, Informacji Turystycznej w Wadowicach za przekazanie pakietu promocyjnego dla uczestników konkursu.

Wszystkim, których przez przypadek pominęliśmy, przepraszamy i dziękujemy!

 

Organizatorki:

E. Warchał, G. Szwed- Woźnica, M. Job- Rozum, J. Żak