Kamil Stecyk z Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach laureatem Małopolskiego Konkursu Geograficznego

Kamil Stecyk, uczeń  klasy III   Zespołu Szkól nr 4 w Zebrzydowicach, został laureatem Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017.

W konkursie wzięło w nim udział   204  uczniów szkół małopolskich wyłonionych w etapie rejonowym. Pytania konkursowe znacznie wykraczały poza materiał przewidziany programem nauczania w gimnazjum. Na etapie wojewódzkim Kamil  zdobył  95 % punktów na 100 możliwych do zdobycia.

Kamil pokonał uczniów z najlepszych małopolskich szkół i otrzymał  tytuł laureata, który  zwalnia go z  obowiązku przystąpienia do części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z tej części egzaminu.

Laureaci będą również przyjmowani  w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej na terenie całego kraju, bez względu na obowiązujące w niej kryteria rekrutacji. Dla Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach to wielki sukces- po raz drugi w historii szkoły mamy laureata konkursu przedmiotowego.

Kamil  jest zdolnym i ambitnym  uczniem, osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce nie tylko z geografii, ale także z innych przedmiotów. W bieżącym roku szkolnym pełni funkcję przewodniczącego SU, aktywnie pracuje na rzecz klasy i szkoły. Interesuje się motoryzacją, sportem, geografią, historią, wiedzą o społeczeństwie i językami obcymi. Gra na gitarze, lubi poróżować. Uprawia różne dyscypliny sportowe: piłkę nożną, siatkową, ręczną, koszykówkę. Świetnie potrafi łączyć różne pasje z nauką.

Cała społeczność szkolna jest  dumna z jego sukcesu! Laureatowi  serdecznie gratulujemy talentu, pracowitości i wytrwałości! Słowa uznania kierujemy  również  w stronę opiekuna  naukowego Kamila pana Jerzego Zajdy!

ZS nr 4 w Zebrzydowicach