Biblioterapia dla dzieci

W dniu 12 kwietnia 2017 roku w bibliotece szkolnej w Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne dla klas 0-III szkoły podstawowej, które prowadziła Pani dr Lidia Ippoldt.

Pani dr Lidia Ippoldt jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, z którym związana jest od początku jego istnienia; absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, kierunek bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, ukończyła także studia podyplomowe z zakresu technologii kształcenia w WSP w Krakowie oraz studia z zakresu pomocy psychologicznej w Poznaniu  W roku 1996 obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Wrocławskim; autorka prawie 60 publikacji, w większości poświęconych biblioterapii. Obecnie pracuje w Bibliotece Pedagogicznej w Skawinie.

O godzinie 8:00 rozpoczęły się zajęcia dla klas: II a i II b, następnie dla klas: 0 a i 0 b oraz dla klasy III. Tematy zajęć były ustalone z wychowawcami. I tak: klasy II i III uczestniczyły w zajęciach "Dobra materialne i niematerialne", klasy 0 - w zajęciach "Złość". Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali ciekawych bajek czytanych przez zaproszonego gościa, odpowiadali na pytania, brali udział w zabawach, wykonywali rysunki.

Na pewno udział w zajęciach pomógł dzieciom zrozumieć co jest w życiu ważne, co można, a czego nie można kupić w sklepie, co robić, by złości nie wyładowywać na innych.

Dziękujemy P. dr Lidii Ippoldt za przybycie i atrakcyjne prowadzenie zajęć.

Organizatorki spotkania: J. Żak, J. Elżbieciak