O bezpieczeństwie pieszych

W Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z inicjatywy Burmistrza odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi krajowej przy przystanku autobusowym w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie m.in. Michał Cemeruga – specjalista do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z Wydziału Ruchu Drogowego, przedstawiciele Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej, Przewodniczący Zarządów Osiedli nr 1 i 2 Tadeusz Stela i Mariola Kachnic.

Na spotkaniu omówiono problematykę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w rejonie przystanku autobusowego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Przedstawiciel GDDKiA w Krakowie przedstawił koncepcję poprawy bezpieczeństwa na wspomnianym przejściu dla pieszych.