Gminne ćwiczenia taktyczno- bojowe OSP

7 kwietnia 2017 roku odbyły się gminne ćwiczenia taktyczno-bojowe sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz podmiotów współdziałających z KSRG.

W ćwiczeniach przeprowadzonych na terenie obiektu produkcyjno-magazynowego "Conhpol" uczestniczyli  przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach oraz druhowie ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska. Głównym celem ćwiczeń było gaszenie pożaru pomieszczeń produkcyjnych zakładu i udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

O godzinie 17:00 7 kwietnia 2017 r. dyżurny operacyjny SK KP PSP Wadowice otrzymał informację telefoniczną od pracownika zakładu obuwniczego "Conhpol Bis" o zauważeniu zarzewi ognia oraz dużego zadymienia w środkowej części obiektu produkcyjno-magazynowego. Według informacji w hali przebywało około 20 pracowników a w części biurowej 10, którzy w większości opuścili budynek z kilkoma osobami pracującymi do tej pory na hali produkcyjnej nie ma kontaktu, prawdopodobnie znajdują się w obiekcie. W budynku jest instalacja elektryczna i gazowa - tak wyglądał opis ćwiczeń taktyczno bojowych.

W czasie ćwiczeń strażacy doskonalili łączność radiową i telefoniczną między stanowiskiem kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach a jednostkami OSP.

Doskonalili także umiejętności posługiwania się sprzętem pożarniczym i ratowniczym (sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy) oraz współdziałania zastępów w czasie gaszenia pożaru obiektów produkcyjnych i udzielania pomocy poszkodowanym.

Wszystkie zdarzenia obserwowano oraz oceniano zachowanie się członków poszczególnych zastępów – wnioski przekazane zostały uczestnikom podczas podsumowania ćwiczeń.

Przy ocenie podsumowania ćwiczeń zwrócono uwagę na przestrzeganie zasad BHP oraz na przestrzeganie zasad taktyki działań gaśniczych. Po zakończeniu manewrów przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach oraz Komendant Miejsko-Gminny OSP podkreślili duże zaangażowanie ćwiczących w realizację założonych zadań.

Przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej obserwował m.in. burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, który podziękował ćwiczącym druhom za zaangażowanie i profesjonalizm.