Akcja Sprzątania Świata

3 kwietnia 2017 roku dzieci i  młodzież z Zespołu Szkół  nr 4 w Zebrzydowicach wspólnie  z wychowawcami chwycili za worki na śmieci, by uporządkować swoją okolicę.

Akcja sprzątania odbywała się na terenie szkoły i wzięły w niej udział najmłodsze dzieci z klasy od I do III bardziej w charakterze edukacyjnym że śmieci się nie wyrzuca a raczej zbiera.

Klasy starsze sprzątały okolicę wzdłuż drogi wojewódzkiej 953 od granicy z Przytkowicami do Kalwarii oraz drogę gminną od kościoła wzdłuż rzeki Cedron,  jak również teren w pobliżu boiska sportowego.

Zebrano 80 worków każdy po 120 l. co dało prawie 2 tony śmieci, a śmieci było tak dużo że brakło czasu i worków.

Dzieci uczestniczące w akcji były wyposażone w koszuli ostrzegawcze które przekazała dla sołectwa Zebrzydowice firma Pana Goczała I-BHP odzież robocza Kalwaria Zeb. ul. Mickiewicza.


Zespół Szkół nr 4 im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach