Edukacja przeciwpożarowa dla dzieci

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Wadowicach funkcjonuje sala edukacyjna Ognik. Powstała ona w ramach realizacji rządowego programu "Bezpieczna+". Sala umożliwia przeprowadzenie zajęć praktycznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, szczególnie dla dzieci w wieku 7-9 lat (klasy 1-3).

Sala jest czynna w poniedziałki i piątki w godz. 9.00-11.00. Dziennie możliwie jest przeprowadzenie zajęć dla 30-osobowej grupy dzieci.

Sprawę funkcjonowania sali szkoleniowej Ognik prowadzi Zastępca dowódcy JRG w Wadowicach st. kpt. Tomasz Kasperek tel. 33 873 43 84.

Jednocześnie przypominamy iż na terenie JRG w Andrychowie funkcjonuje "Bezpieczny Dom" w którym również przeprowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Funkcjonowanie sali szkoleniowej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Andrychowie koordynuje dowódca JRG mł. bryg. Antoni Hutniczak tel. 33 873 43 96.

Więcej informacji na stronie https://sites.google.com/view/ognikwadowice/strona-główna