Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA

Od 1 kwietnia 2017 roku Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej oferuje Czytelnikom dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Publikacji Naukowych ACADEMICA. Kalwaryjska Biblioteka, dzięki podpisanej Umowie z Biblioteką Narodową, otrzymała status Biblioteki partnerskiej i dostęp do bezpłatnej, cyfrowej Wypożyczalni.

Głównym celem systemu ACADEMICA jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej.

Istotą Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej ACADEMICA jest udostępnianie publikacji przydatnych w pracy naukowej lub kształceniu akademickim w dostępie terminalowym na terenie bibliotek, które podpisały umowę przystąpienia do systemu. ACADEMICA pozwala na dostęp do kilkuset tysięcy pełnotekstowych publikacji naukowych – monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism z zasobów Biblioteki Narodowej.

Publikacje z domeny publicznej dostępne są dla każdego użytkownika Internetu bez ograniczeń. Natomiast z publikacji chronionych prawem autorskim można korzystać na dedykowanych terminalach w bibliotekach należących do systemu ACADEMICA.

Aby skorzystać z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych, należy zarejestrować się w Bibliotece Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej przy al. Jana Pawła II 24 i złożyć stosowne oświadczenia. Wówczas bibliotekarz- administrator wygeneruje potrzebny login i hasło, które umożliwią dostęp do szukanych publikacji.

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej wypożyczalni międzybibliotecznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej!


Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych ACADEMICA została uruchomiona w 2014 roku, dzięki projektowi „Academica”, realizowanemu od 1 stycznia 2010 roku przez konsorcjum utworzone przez Bibliotekę Narodową oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. W Wypożyczalni Międzybibliotecznej ACADEMICA udostępniane są przede wszystkim publikacje z lat 1990-2012: podręczniki akademickie, prace naukowe, wybrane czasopisma naukowe z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wszystkich dziedzin wiedzy. Twórcy systemu chcą w ten sposób umożliwić szerszy dostęp do niskonakładowych książek i czasopism naukowych, jak również do publikacji naukowych niedostępnych w handlu tym bibliotekom, które nie posiadają ich w swoich zasobach.

Zasoby Wypożyczalni powiększają się każdego dnia o kilkaset publikacji. W 2014 r. Biblioteka Narodowa rozpoczęła kolejny projekt „ Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych Merkuriusz”, którego celem jest digitalizacja i udostępnienie w systemie ACADEMICA ponad 70 000 artykułów z polskich czasopism naukowych z lat 20002 – 2012. Zbiór publikacji jest systematycznie powiększany, a wyboru dokonują eksperci rekomendowani przez pomysłodawcę projektu, Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Możliwość taką mają również użytkownicy, którzy na stronie internetowej www.academica.edu.pl, w zakładce „sugestie” wpiszą swoją propozycję do digitalizacji. Udostępnianie publikacji odbywa się zgodnie z zapisem Ustawy o prawach autorskich, a kopiowanie i drukowanie dokumentu podlega ograniczeniom. Dlatego dostęp do publikacji chronionych prawem autorskim, możliwy jest po dokonaniu rejestracji w Bibliotece.

 

Bogusława Moskała
Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej