Z Radnym Wojewódzkim o promocji Gminy

Pan Rafał Stuglik Radny Wojewódzki, Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Wadowickiego gościł u Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego.

Rozmawiano o realizacji wspólnych projektów w czasie Jubileuszu 400-lecia Kalwarii Zebrzydowskiej i promocji Gminy.

Burmistrz Miasta  Augustyn Ormanty przedstawił plan organizacji Centralnych Uroczystości Jubileuszowych 400-lecia lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej.  Przedstawiono też plan organizacji wspólnego przedsięwzięcia zaplanowanego na wrzesień 2017 r.a realizowanego wspólnie przez Powiat Wadowicki i Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

Burmistrz podziękował panu Rafałowi Stuglik za dotychczasową dobrą współpracę i pomoc w realizacji planów Urzędu Miasta w tym wyjątkowym roku.