O bezpieczeństwie w ciągu drogi krajowej

W dniu 8 marca Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty wizytował u pani dyrektor Agnieszki Wachowskiej zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

Celem spotkania było omówienie problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 52, w szczególności na ulicy Krakowskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rejonie przejścia dla  pieszych przy przystanku autobusowym.

Na spotkaniu poruszono również temat planowanych inwestycji drogowych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.